Úplná pravidla

Úplná pravidla a podmínky soutěže „Pečte s babičkou a vyhrajte“

 
1. Vyhlašovatel a Organizátor soutěže

Vyhlašovatelem soutěže je společnost GoodMills Česko s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 26766698 (dále jen „Vyhlašovatel“).

Organizátorem soutěže je společnost WMC Praha, a. s., se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 26509954 (dále jen „Organizátor“).

 

2.  Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky. Tento dokument (dále jen „pravidla“) upravuje tu část soutěže probíhající na území České republiky, a koná se v termínu od 19. 10. 2020 00:00:00 do 18. 12. 2020 23:59:59 (dále jen „doba konání soutěže“) prostřednictvím soutěžní stránky na adrese www.soutez.babiccinavolba.cz (dále jen „soutěžní stránka“). Výhry jsou pro obě země společné a k vyhodnocení dochází společně.

 

3. Účastníci soutěže a podmínky zapojení do soutěže

Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 15 let (mladší se souhlasem zákonného zástupce) s doručovací adresou na území České republiky, které:

(i) nakoupí v libovolném obchodě (kamenném nebo internetovém) na území České republiky mouky (alespoň jednu) Babiččina volba (dále jen „soutěžní výrobek“) a uschovají originální účtenku prokazující koupi tohoto soutěžního výrobku (dále jen „účtenka“) a to v době od 1.10.2020 do 18.12.2020;

(ii) v době konání soutěže (od 19.10.2020) se zaregistruje na soutěžní stránce, a to tak, že:

řádně vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, email, doručovací adresa),
potvrdí svůj souhlas s těmito pravidly včetně udělení souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly;
potvrzením registrace, resp. kliknutím potvrzujícího odkazu pro ověření registrace je vytvořen účet soutěžícího pro účast v soutěži (dále jen „účet“) a

(iii) se v době konání soutěže přihlásí ke svému účtu a nahraje účtenku (kterou soutěžící vyfotí nebo nascanují) a uvede počet zakoupených soutěžních výrobků (požadavky pro nahrání účtenek jsou popsány v bodě 5).


4. Mechanika soutěže

 • Soutěžící nahrávají účtenky se zakoupenými moukami Babiččina volba (na jedné účtence může být více soutěžních výrobků – balení mouk);
 • Každá zakoupená mouka Babiččina volba (jeden soutěžní výrobek) znamená jednu „vstupenku“ do soutěže a tedy jednu šanci na výhru (jedno zařazení do slosování) v soutěži (tzn. kolik kusů soutěžních výrobků - balení mouk bude na účtence, tolikrát bude zařazen účastník do slosování), jedno balení je rovno jednomu soutěžnímu výrobku bez ohledu na velikost balení (1kg či 2kg);
 • Zakoupením mouky a nahráním účtenky se soutěžící dostává do slosování všech soutěžních kol, která následují po datu nahrání účtenky;
 • Účtenky a počty mouk se převádí i do dalších soutěžních kol;
 • Soutěžící může vyhrát v každém soutěžním kole, které následuje po datu, kdy nahraje účtenku;
 • Soutěžící může vyhrát v daném soutěžním kole pouze jednou;
 • Soutěžící může vyhrát jeden typ výhry za celou účast v soutěži (viz ustanovení článku 6);
 • Celkem bude 7 soutěžních kol a následně slosování o hlavní ceny.

 

 
5. Účast v soutěži a výběr výherců:

Založením účtu a splněním dalších podmínek uvedených v čl. 3 těchto pravidel se soutěžící zapojuje do soutěže. Nahraná účtenka musí být fotografií nebo scanem originální účtenky, celá a zakoupené mouky Babiččina volba musí být na účtence vyznačeny, např. zvýrazňovačem. Účtenka musí být ve formátu JPEG nebo PNG, o velikosti max. 4 MB. Soutěžící musí uschovat originál účtenky. Při nahrávání účtenky vyplní soutěžící množství zakoupených mouk, které je na dané účtence uvedeno. Poté bude zařazen do slosování o výhry v nadcházejících soutěžních kolech a do slosování o hlavní výhry. Soutěžící bude zařazen do slosování tolikrát, kolik zakoupených mouk Babiččina volba má na účtence. Bude-li soutěžící vylosován, je povinen na požádání organizátora doložit účtenky ke všem dosud nahraným moukám.

Organizátor upozorňuje soutěžící na skutečnost, že pokud údaje uvedené na účtence nebudou čitelné nebo nebudou souhlasit s údaji uvedenými ve formuláři, nebude tato účtenka zařazena do slosování.

Do soutěže může každý soutěžící nahrát libovolné množství účtenek s libovolným počtem zakoupených mouk a zvyšovat tak šanci na výhru. Každá účtenka ale může být nahrána pouze jednou. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže toho soutěžícího, který nahraje jednu účtenku vícekrát nebo bude opakovaně posílat neplatné nebo nečitelné účtenky.

Na účtence musí být jasně čitelné datum nákupu, množství a cena mouky. Účtenky s datem dřívějším než 1. 10. 2020 nebudou akceptovány.

Organizátor si vyhrazuje právo požadovat od soutěžícího předložení originálu účtenky s niž se soutěžící zapojil do soutěže (všech účtenek prokazujících všechny registrace soutěžních výrobků do soutěže), zejména v případě podezření na nesplnění pravidel akce. Pokud soutěžící nedoloží na výzvu organizátora ve stanovené lhůtě příslušnou účtenku (účtenky), ztrácí nárok na odměnu. Dbejte proto, prosím, zvýšené pozornosti na uschování účtenek.

 
6. Odměny a předávání odměn:

V průběhu celé soutěže mohou soutěžící nahrávat účtenky se zakoupenými moukami na svůj účet a zvyšovat tak šanci na výhru.

Soutěžící může vyhrát pouze jednou v daném soutěžním kole (dle rozpisu níže) a zároveň jen jeden typ/druh výhry zn. Mora nebo Gorenje po celou dobu soutěže, tzn. nemůže vyhrát 2x mixér, 2x robot apod. Může však vyhrát opakovaně v jiném soutěžním kole, avšak v každém soutěžním kole jinou výhru.

Do 7 týdenních kol soutěže jsou celkem vloženy tyto týdenní výhry:

 • 7x stolní mixér Gorenje B800RLBK
 • 7x elektrická pánev MORA MEP1400BK
 • 7x kuchyňský robot Gorenje MMC1000RLBK
 • 7x kuchyňský robot Gorenje SBR1000BE
 • 7x volně stojící mikrovlnná trouba MT321S
 • 7x sada nádobí MORA – červená

(„týdenní výhra“)

Hlavní výhry (budou losovány na konci soutěže ze všech řádně nahraných účtenek):

 • 3x stolní mixér Gorenje B800RLBK
 • 3x elektrická pánev MORA MEP1400BK
 • 3x kuchyňský robot Gorenje MMC1000RLBK
 • 3x kuchyňský robot Gorenje SBR1000BE
 • 3x volně stojící mikrovlnná trouba MT321S
 • 3x sada nádobí MORA – červená
 • 5x poukaz na spotřebiče MORA v hodnotě 10 000 Kč

(„hlavní výhra“)

 

Soutěžní kola:

 1. Kolo: 19. 10. 2020 – 4. 11. 2020
 2. Kolo: 5. 11. 2020 – 11. 11. 2020
 3. Kolo: 12. 11. 2020 – 18. 11. 2020
 4. Kolo: 19. 11. 2020 – 25. 11. 2020
 5. Kolo: 26. 11. 2020 – 2. 12. 2020
 6. Kolo: 3. 12. 2020 – 9. 12. 2020
 7. Kolo: 10. 12. 2020 – 16. 12. 2020

(společně jako „soutěžní kolo“ nebo „soutěžní kola“)

Výherci týdenní výhry budou oznámeni vždy v online pořadu Babiččiny rodinné poklady, který bude na stránkách www.babiccinavolba.cz a bude vždy v pátek, první díl 6. 11. až do 18. 12. (celkem 7 dílů) („pořad“). Každý výherce týdenní výhry bude oznámen v tom dílu pořadu, který bude následovat bezprostředně po ukončení soutěžního kola. Výherci prvního kola budou oznámeni v první díle po datu 4. 11. 2020, tedy 6.11.2020. Obdobně se bude postupovat pro další soutěžní kola.

Výherci hlavních výher budou oznámeni na facebookové stránce https://www.facebook.com/babiccinavolba. Hlavní výhry budou odeslány do 60 dní od ukončení doby konání soutěže na doručovací adresu uvedenou při registraci do soutěže.

Prvních 100 soutěžících v případě, že nakoupí a nahrají účtenky, kde bude (celkem na všech účtenkách) alespoň 50 kusů mouk navíc získají jednu garantovanou výhru. Mezi garantované výhry se řadí jedna z těchto výher – plátěná taška, nebo zástěra, nebo chňapka. Druh garantované výhry určuje organizátor a není možné, aby je soutěžící volil. Garantované výhry budou zasílány pouze do vyčerpání jejich zásob – 100 kusů pro Českou republiku.

Každý soutěžící může nahrávat účtenky se zakoupenými moukami kdykoliv v průběhu doby konání soutěže.

Odměny budou soutěžícím odeslány po skončení doby konání soutěže na doručovací adresy, které výherci uvedou při registraci do soutěže, a to nejpozději do 30 dnů od skončení celé soutěže. Odměny nelze směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné odměny, než bude Vyhlašovatelem stanoveno. Barevné provedení výher si výherce nemůže zvolit. Výherce nemůže požadovat změnu výhry za jinou.

Vyhlašovatel nezodpovídá za nedoručení výher z důvodů ležících na straně přepravce zásilek či jiné třetí strany.

Soutěžící účastí v soutěži bere na vědomí, že odměny není možno reklamovat, nelze uplatnit práva ze záruky ani z vad.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit deklarované výhry za výhry obdobného typu.

Voucher je nutné uplatnit nejpozději do 31. 1. 2021. Váš výběr spotřebičů z webové stránky www.mora.cz zašlete na email uvedený na voucheru.  Voucher není možné vyměnit za hotovost. Na vybrané spotřebiče se nevztahuje možnost reklamace a nelze uplatnit práva ze záruky ani vad. Pokud nebude uplatněna plná částka voucheru, zbytek hodnoty voucheru propadá. V případě, že hodnota vybraných spotřebičů je vyšší než hodnota voucheru, není možné zbylou částku doplatit. Platná hodnota spotřebičů je pouze ta uvedená na webových stránkách www.mora.cz. Vybrané spotřebiče budu odeslány do 30 dnů od zaslání výběru na uvedený e-mail.

Výhry jsou společné pro Českou i Slovenskou republiku.

 

7. Ochrana osobních údajů:

Účastí v soutěži uděluje soutěžící svůj souhlas Vyhlašovateli jakožto správci ke zpracování jeho osobních údajů specifikovaných v čl. 3 bod následovně:

Správcem osobních údajů je Vyhlašovatel.
Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v zde.
Účelem zpracování je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher. Pokud je navíc udělen dobrovolný souhlas, je účelem zasílání novinek včetně obchodních sdělení elektronickými prostředky dle informací zde.
Právním základem pro zpracování je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je pro zajištění soutěže nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.
Doba zpracování osobních údajů je dobou konání soutěže až do předání výher a 6 měsíců poté z důvodu kontroly. Po ukončení této doby je uchován jen omezený rozsah údajů pro plnění právních povinností Vyhlašovatele a pro případ kontroly orgánu dozoru. Více o oprávněném zájmu zde.
Rozsah údajů: údaje vyplněné při registraci, soutěžní vstupy (účtenky a informace z nich), související komunikace a údaje dle těchto pravidel, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 15 let, popř. o souhlase zákonného zástupce.
Příjemci údajů: zpracovatelé v podobě osob zajišťujících soutěž a další zpracovatelé a příjemci uvedení zde.
Práva soutěžícího jako subjektu údajů, včetně způsobu jejich uplatnění jsou k dispozici zde.

 

(ii) Všechny další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Podmínky používání webových stránek www.babiccinavolba.cz, prohlášení o ochraně osobních údajů“, který lze nalézt zde: http://www.babiccinavolba.cz/ochrana-osobnich-udaju.

(iii) Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že vyhlašovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, zejména za účelem oznámení výherce v souvislosti se získáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.

 

8. Ostatní ustanovení

 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je budou obcházet.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Vyhlašovatele a Organizátora této soutěže a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, nárok na odměnu nevzniká.
 • Vyhlašovatel neručí za ztrátu informací zasílaných prostřednictvím sítě Internet v průběhu jejich přenášení, tedy zejména za jejich nedoručení/neuložení.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže, právo změnit deklarované odměny za odměny obdobného typu, či právo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

 

V Praze dne 19. 10. 2020

Získejte skvělé spotřebiče pro celou rodinu

Získejte skvělé spotřebiče pro celou rodinu Prohlédnout si všechny výhry

Přihlášení a registrace do soutěže

Zůstaňte s námi

Chcete se dozvědět o moukách Babiččina volba ještě víc?